Letáky

Pripravíme pre grafický návrh, vytlačíme pre Vás letáky, prospekty

Propagačné materiály dnes zvyčajne nie sú distribuované iba pre určitú cieľovú skupinu, ale pre širokú verejnosť.
Letáky či brožúry môžu byť použité  pre reklamné alebo propagačné účely, pričm pomôžu spropagovať Vašu firmu, produkt, službu, alebo udalosť.
Táto forma reklamy je veľmi účinná, keďže je bežne prístupná každému. Dáva možnosť osloviť priamo zákazníka distribúciou .

image
image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na individulálnosť projektov ceny kalkulujeme na vyžiadanie.